Chính sách bảo mật thông tin trên website: www.diengiainhat.com.vn

Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website: https://diengiainhat.com.vn/, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại liên lạc, địa chỉ.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến chúng tôi và các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website www.diengiainhat.com.vn, gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Phạm vi sử dụng thông tin

www.diengiainhat.com.vn sử dụng thông tin quý vị cung cấp để:

–      Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm

–      Giải đáp thắc mắc khách hàng

–      Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của www.diengiainhat.com.vn nếu quý khách chấp thuận nhận email thông báo.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.diengiainhat.com.vn.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  • Khách hàng có quyền yêu cầu www.diengiainhat.com.vn cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.
  • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến ban quản trị của website www.diengiainhat.com.vn tại địa chỉ: diengiainhat@gmail.com hoặc info@diengiainhat.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.diengiainhat.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, www.diengiainhat.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.diengiainhat.com.vn được www.diengiainhat.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.diengiainhat.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng,  www.diengiainhat.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho  khách hàng được biết.

Ban quản trị  www.diengiainhat.com.vn yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị  www.diengiainhat.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Trân Trọng./.